Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  FINANCIERING  UITVOERING  SZ-WETTEN  DOOR  INTERGEMEENTELIJKE  SAMENWERKINGSVERBANDEN  EN  VOORSCHOTVERSTREKKING  EX  WWB

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2005-2006, 30 679

Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Gemeenschappelijke uitvoering van de socialezekerheidswetten
2 Voorschotten in de Wwb
2.1 Aanleiding
2.2 Doel en strekking
2.3 FinanciŽle gevolgen
xArtikelsgewijs
xxx Artikel I, onderdeel B
 

 

 

[Algemeen, red.]

 

1. Gemeenschappelijke uitvoering van de socialezekerheidswetten


     Met de Wet werk en bijstand (Wwb) hebben de colleges van burgemeester en wethouders een grotere vrijheid en financiŽle verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering van de bijstand. Ook de rol van de gemeenteraad is belangrijker geworden: deze raad stelt de kaders vast voor de Wwb en controleert de uitvoering hiervan door het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college).

     Samenwerking tussen gemeenten kan bijdragen aan een doelmatiger en doeltreffender uitvoering van de Wwb. Gemeenten kunnen zelf kiezen of zij de Wwb gezamenlijk met andere gemeenten willen uitvoeren en in welke vorm. Zij kunnen bijvoorbeeld samenwerken in een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam met volledige overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat kan op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

     Om de betrokkenheid van de individuele gemeenten bij de gemeenschappelijke uitvoering te waarborgen, wordt met dit wetsvoorstel geregeld dat ook in de situatie waarin sprake is van een openbaar lichaam op grond van de Wgr waaraan de uitvoering van de Wwb volledig is overgedragen, het Wwb-budget wordt verstrekt aan de individuele gemeenten. Gelet op artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand is dit ook van toepassing op de financiering van bijstand die is verleend op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).
     Met het voorstel van wet tot wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen, zal in de Wet sociale werkvoorziening een overeenkomstige regeling worden opgenomen. Ook voor de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) wordt ťťn en ander overeenkomstig geregeld.

     Samenwerking in Wgr-verband blijft mogelijk. Door het Wwb-budget aan de gemeente te geven, dat zij desgewenst zelf kan inbrengen in het samenwerkingsverband, is gegarandeerd dat het college, de verantwoordelijke rblz.|2| wethouder en

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x