BESLUIT van 10 oktober 2007, Stb. 2007, 386, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 oktober 2007, TRCJZ/2007/3155, Directie Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 140 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.