Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  OP  HET  KINDGEBONDEN  BUDGET

Versie 1 november 2007

(Recente versie)

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 30 912.
Handelingen II 2006-2007, blz. 4614-4637, 4673-4674.
Kamerstukken I 2006-2007, 2007-2008, 30 912 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2007-2008, blz. 160-176.

 

 

WET van 1 november 2007, Stb. 2007, 418, houdende regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiŽle bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op het kindgebonden budget). Inwerkingtreding: 3 november 2007 (Stb. 2007, 420).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat personen voor wie de kosten van kinderen in verhouding tot hun inkomen een te zware last vormen, een financiŽle bijdrage in die kosten ontvangen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. 8. Wijziging van de Wet werk en bijstand
In artikel 31, tweede lid, onderdeel c, van de Wet werk en bijstand wordt "de kinderkorting en de jonggehandicaptenkorting" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x