BESLUIT van 1 november 2007, Stb. 2007, 420, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het kindgebonden budget

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister voor Jeugd en Gezin van 30 oktober 2007, nr. DB02809071;
     Gelet op artikel 11 van de Wet op het kindgebonden budget;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet op het kindgebonden budget treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.