Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  MAW  EN  INTREKKING  WET  VOOR  HET  RESERVEPERSONEEL  DER  KRIJGSMACHT  IN  VERBAND  MET  ONDER  ANDERE  INVOERING  FLEXIBEL  PERSONEELSSYSTEEM

Versie 8 november 2007

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2006-2007, 30 674.
Handelingen II 2006-2007, blz. 4303-4311, 4335-4345, 4465-4466.
Kamerstukken I 2006-2007, 2007-2008, 30 674 (A, B, C, D).
Handelingen I 2007-2008, blz. 180-180.

 

 

WET van 8 november 2007, Stb. 2007, 480, tot wijziging van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht. Inwerkingtreding: 1 januari 2008 (Stb. 2007, 584).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Militaire Ambtenarenwet 1931 te wijzigen en de Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht in te trekken in verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. III.
In artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van de Zorgverzekeringswet wordt "artikel 1, eerste lid juncto vierde lid, onderdeel a, van de Militaire Ambtenarenwet 1931" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x