blz. 1  

Kamerstukken II 2006-2007, 31 094

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1.1 Inleiding
1.2 Verplicht eigen risico
1.3 Compensatie in plaats van uitzonderen chronisch zieken en gehandicapten
1.4 Afbakening te compenseren groepen
1.5 Compensatie
1.6 Financiƫle aspecten
1.7 Administratieve lasten
xArtikelsgewijs
xxxr Artikelen I t/m XI
 

 

 

Algemeen

 

1.1. Inleiding


     Een systeem van eigen betalingen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) stimuleert verzekerden meer afgewogen gebruik te maken van medische voorzieningen. Als verzekerden niet al te snel gebruikmaken van medische voorzieningen, neemt de kostenstijging in de gezondheidszorg af en zijn er uiteindelijk gemiddeld lagere kosten voor de verzekerden. Voorts doen eigen betalingen een appel op de eigen verantwoordelijkheid van verzekerden voor wie het eigenbetalingensysteem geldt.

     Om deze redenen zijn per 1 januari 2005 in de Ziekenfondswet (Zfw) eigen betalingen ingevoerd in de vorm van de no-claimteruggaveregeling. De no-claimteruggave is in de plaats gekomen van een eigen risico dat in het Hoofdlijnenakkoord (Kamerstukken II 2002-2003, 28 637, nr. 19) was afgesproken. Reden voor deze keus was de vriendelijker vormgeving van de no-claimteruggave. De no-claimteruggave vermijdt de liquiditeitsdrempel die het eigen risico met zich meebrengt en geeft positieve in plaats van negatieve prikkels. Daarnaast leidde de no-claimteruggaveregeling in de Zfw tot minder administratieve lasten dan het eigen risico. De no-claimteruggaveregeling die in de Zfw was ingevoerd, is met ingang van 1 januari 2006 ook in de Zvw opgenomen.

     De no-claimteruggaveregeling heeft echter ook een aantal nadelen. De remmende werking van de no-claimteruggaveregeling is beperkt. De verzekerde ziet pas achteraf het gevolg van zijn gebruik van medische voorzieningen. Ook de positieve prikkel die de no-claimteruggave geeft in plaats van een negatieve prikkel die in het algemeen van een eigen betaling uitgaat, draagt bij tot een geringere remmende werking. Daarnaast betekent de no-claimteruggave dat verzekerden die vanwege hun gezondheidssituatie naar verwachting nooit recht zullen krijgen op een no-claimteruggave, via hun nominale premie wel een bijdrage leveren aan de teruggaven die gezonde verzekerden ontvangen. Dit laatste heeft vanaf het begin af aan tot aanzienlijke maatschappelijke en politieke onvrede geleid.

      blz. 2  Voorts is in de Zvw de samenloop van de no-claimteruggaveregeling met het vrijwillige eigen risico lastiger uit te voeren dan de samenloop van een verplicht en een vrijwillig eigen risico, omdat de no-claimteruggaveregeling van een

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.