BESLUIT van 4 maart 2008, Stb. 2008, 79, tot vaststelling van het tijdstip ter vervanging van een bepaling uit de Werkloosheidswet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 februari 2008, nr. SV/R&S/08/1578;
     Gelet op het artikel dat met de Verzamelwet SZW-wetgeving 2008 is toegevoegd aan hoofdstuk Xb van de Werkloosheidswet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Het in het artikel dat met de Verzamelwet SZW-wetgeving 2008 is toegevoegd aan hoofdstuk Xb van de Werkloosheidswet bedoelde tijdstip betreffende de vervanging van artikel 27, tiende lid, van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.