Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WWB  INZAKE  LANGER  VERBLIJF  BUITEN  NEDERLAND

Versie 10 april 2008

 

 

 

 

Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2006-2007, 2007-2008, 31 127.
Handelingen II 2007-2008, blz. 3289-3298, 3782-3782.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 127 (A, B, C, D).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1055-1056.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 10 april 2008, Stb. 2008, 132, houdende wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland. Inwerkingtreding: 1 juli 2008 (Stb. 2008, 191).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet werk en bijstand aan te passen in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wet werk en bijstand  [MvT]
In artikel 13 van de Wet werk en bijstand komt het vierde lid als volgt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x