Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BESLUIT  INWERKINGTREDING  ONDER  MEER  WET  GEBRUIK  BURGERSERVICENUMMER  IN  DE  ZORG  EN  VERVALLEN  AMVB

 

 

 

 
BESLUIT van 23 mei 2008, Stb. 2008, 186, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg alsmede van het tijdstip van vervallen van het Tijdelijk besluit gebruik sofinummer experimenten informatietechnologie zorg

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 mei 2008, kenmerk MEVA/ICT-2846753;
     Gelet op artikel 26 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. De artikelen 1, 2, 3, 10, 11, 14 tot en met 20, 21, onderdeel A, B, D, E, F en G, en 22 tot en met 26 van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg alsmede de artikelen 1 tot en met 25 en 30 tot en met 38 van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x