Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  DIVERSE  WETTEN  ONDER  MEER  IN  VERBAND  MET  AANTREDEN  MINISTER  VOOR  WONEN,  WIJKEN  EN  INTEGRATIE

Versie 29 mei 2008

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 31 295.
Handelingen II 2007-2008, blz. 5664-5668, 5776-5777.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 295 (A, B).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1258-1258.

 

 

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 197, tot wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen. Inwerkingtreding: 13 juni 2008.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie als zodanig te noemen in de wetten die haar beleidsterreinen betreffen en voorts diverse andere wijzigingen, van ondergeschikte aard, in diverse wetten door te voeren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. XX.
In artikel 45, eerste lid, onderdeel h, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt "Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer" vervangen door: Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

 

Art. XXI.
In artikel 45, eerste lid, onderdeel h, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt "Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x