BESLUIT van 20 juni 2008, Stb. 2008, 238, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet samenhangende besluiten Awb

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 juni 2008, directie Wetgeving, nr. 5548877/08/6;
     Gelet op artikel II van de Wet samenhangende besluiten Awb;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet samenhangende besluiten Awb treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.