Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  RECHTSGANG  BRONHEFFING  VERDRAGSGERECHTIGDEN

Versie 29 mei 2008

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 31 377.
Handelingen II 2007-2008, blz. 5453-5453.
Kamerstukken I 2007-2008, 31 377 (A).
Handelingen I 2007-2008, blz. 1258-1258.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 29 mei 2008, Stb. 2008, 277, tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de rechtsgang bij inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden). Inwerkingtreding: 1 augustus 2008 (Stb. 2008, 278).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nadere regels te stellen voor de rechtsgang die is aangewezen ter zake van de inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Artikel 69 van de Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde lid wordt na "alsmede met" ingevoegd: het nemen van beschikkingen over.
2. Het zevende lid, onderdeel a, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier.



 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x