BESLUIT van 18 augustus 2008, Stb. 2008, 341, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12 augustus 2008, nr. SV/WV/2008/20719;
     Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.