Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

INTREKKINGSWET  IWWB

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2007-2008, 31 559

Intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
x Artikelen I t/m VIII
 

 

 

Algemeen

 


    
Doel van voorliggend voorstel is in het kader van een juridische "opschoning" de Invoeringswet Wet werk en bijstand (IWwb) in te trekken. Veel bepalingen van deze wet hebben betrekking op een soepele overgang van de Algemene bijstandswet (Abw) naar de Wet werk en bijstand (Wwb) en zijn inmiddels uitgewerkt. Overige bepalingen uit de IWwb die ook nu nog relevant zijn, krijgen een plek in het nieuwe hoofdstuk over overgangsrecht in de Wwb.
     Tevens wordt van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de regelgeving met betrekking tot verhaal van bijstand in de Wwb te regelen en in overeenstemming te brengen met het wetsvoorstel Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Awb).
     De beoogde datum van inwerkingtreding van dit voorstel is

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x