Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  IZVW  IN  VERBAND  MET  VOORTZETTING  SUBSIDIĖRING  MEE-ORGANISATIES

Versie 29 december 2008

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 31 550.
Handelingen II 2008-2009, blz. 2744-2756, 2961-2961.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 550 (A).
Handelingen I 2008-2009, blz. 877-877.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2009, 17, tot wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met voortzetting van de subsidiėring van de MEE-organisaties. Inwerkingtreding: 21 januari 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de subsidiėring van de MEE-organisaties ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten nog enige tijd kan worden voortgezet;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
Artikel 3.1.7 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x