Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WMO  EN  WWB  IN  VERBAND  MET  UITKERING  MANTELZORGERS

Versie 2 april 2009

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 31 317.
Handelingen II 2007-2008, blz. 7750-7767, 7893-7901, 7969-7969.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 317 (A, B, C).
Handelingen I 2008-2009, blz. 1394-1409.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 2 april 2009, Stb. 2009, 229, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers. Inwerkingtreding: 8 juli 2009 (Stb. 2009, 286).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet maatschappelijke ondersteuning te wijzigen in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt na "voorziening" ingevoegd: of het verstrekken van een uitkering als bedoeld in artikel 19a.
2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:
a. Na "voorzieningen" wordt ingevoegd: of voor een uitkering als bedoeld in artikel 19a.
b. Na "voorziening" wordt ingevoegd: of uitkering als bedoeld in artikel 19a.
B.
[MvT]
In het tweede lid van artikel 12 wordt "tweede lid" vervangen door: vierde lid.
C.
[MvT]
De paragrafen 5 tot en met 11 worden vernummerd tot paragrafen 7 tot en met 13.
D.
[MvT]
Paragraaf 4a wordt vernummerd tot paragraaf 5.
E.
[MvT]
Na artikel 19 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x