BESLUIT van 25 juni 2009, Stb. 2009, 266, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht en de Aanpassingswet vierde tranche Awb

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 juni 2009, directie Wetgeving, nr. 5604565/09/6;
     Gelet op artikel VI van de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 14, artikel 3, van de Aanpassingswet vierde tranche Awb;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.