Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WMO  ONDER  MEER  INZAKE  INLICHTINGENVERSTREKKING  B&W  OVER  AANSPRAKEN

Versie 25 juni 2009

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 31 795.
Handelingen II 2008-2009, blz. 5622-5662, 5899-5922, 5964-5966, 6393-6393.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 795 (A, B, C, D).
Handelingen I 2008-2009, blz. 1619-1619.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 25 juni 2009, Stb. 2009, 346, tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met een verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen waarop een aanspraak tot gelding kan worden gebracht en enige andere wijzigingen. Inwerkingtreding: 1 januari 2010 (Stb. 2009, 362) (zie artikel II).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet maatschappelijke ondersteuning te wijzigen in verband met het opnemen van een verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen waarop een aanspraak tot gelding kan worden gebracht, alsmede te voorzien in een overlegverplichting voor aanbieders van huishoudelijke verzorging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:
aA. [MvT]
In artikel 4, tweede lid, wordt na "en behoeften van de aanvrager van de voorzieningen," ingevoegd: waaronder verandering van woning in verband met wijziging van leefsituatie,.
A. [MvT]
Artikel 5, eerste lid, komt te luiden

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x