BESLUIT van 26 november 2009, Stb. 2009, 505, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Dienstenwet, het Dienstenbesluit centraal loket en enkele artikelen van het Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 24 november 2009, nr. WJZ/9209782;
     Gelet op de artikelen 67 van de Dienstenwet, 9 van het Dienstenbesluit centraal loket en XII, tweede lid, van het Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
-1. Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.