BESLUIT van 10 december 2009, Stb. 2009, 549, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de bepalingen van de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, het Waterbesluit en het Invoeringsbesluit Waterwet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 7 december 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/1311, sector WAT, Hoofddirectie Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 10.5 van de Waterwet, artikel 3.3, tweede lid, van de Invoeringswet Waterwet, artikel 8.8 van het Waterbesluit en artikel XXXVII van het Invoeringsbesluit Waterwet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.