BESLUIT van 17 december 2009, Stb. 2009, 593, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 december 2009 tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2009, nr. IVV/FB/2009/28559; 
     Gelet op artikel VI van de Wet van 17 december 2009 tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 17 december 2009 tot bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten treedt in werking met ingang van 1 januari 2010, met uitzondering van artikel I, onderdeel G, artikel I, onderdeel M, voor zover het betreft artikel 35, eerste lid, onderdeel b en c, artikel II, onderdeel E, artikel II, onderdeel K, voor zover het betreft artikel 35, eerste lid, onderdeel b en c, en artikel IV, onderdeel B, die in werking treden met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.