Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

FISCALE  ONDERHOUDSWET  2010

Versie 23 december 2009

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2009-2010, 32 133.
Handelingen II 2009-2010, blz. 2380-2429, 2468-2468, 2469-2470.
Kamerstukken I 2009-2010, 32 133
(A, B, C, D, E, F, G, H).
Handelingen I 2009-2010, blz. 484-499, 503-526.

 

 

WET van 23 december 2009, Stb. 2009, 612, tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010). Inwerkingtreding: 1 januari 2010.     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2010 wenselijk is in een aantal wetten technische en redactionele verbeteringen alsmede enkele wijzigingen aan te brengen; 
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: [Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]


Art. VIII.
Aan artikel 8, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt een volzin toegevoegd, luidende:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x