Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BESLUIT  INWERKINGTREDING  INVOERINGSWET  WET  ALGEMENE  BEPALINGEN  OMGEVINGSRECHT  (IWabo)

 

 

 

 
BESLUIT van 10 juni 2010, Stb. 2010, 231, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een aantal onderdelen van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een aantal onderdelen van de Wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 2010 187), een aantal onderdelen van het Besluit omgevingsrecht en het Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 juni 2010, nr. BJZ2010015749, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
     Gelet op artikel 8.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 10.2 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel XIII van de Wet van 29 april 2010 tot kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 2010, 187), artikel 8.1, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht en artikel 3.1 van het Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x