BESLUIT van 23 december 2010, Stb. 2010, 839, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2011 en het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet werk en bijstand met betrekking tot zelfstandigen en het tijdstip van intrekking van enkele artikelen van de Algemene bijstandswet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2010, nr. W/WBJA/2010/25064;
     Gelet op artikel XXIV van de Verzamelwet SZW 2011 en artikel 78g, eerste en tweede lid, van de Wet werk en bijstand;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Verzamelwet SZW 2011 treedt, met uitzondering van artikel VIII, onderdeel A en B, in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.