Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

REPARATIEWET  SZW  2011

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2009-2010, 32 435

Wijziging van een aantal wetten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
x Artikelen I t/m XXI
 

 

 

Algemeen

 


    
Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit wetsvoorstel bevat voorstellen die dienen ter verduidelijking of technische verbetering van bestaande wettelijke bepalingen. Het doel van dit wetsvoorstel is het verbeteren van de kwaliteit van de departementale wetgeving.

     Met ingang van 1 januari 2010 is bijvoorbeeld de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) ingrijpend gewijzigd. De wet kent nieuwe terminologie, de citeertitel is gewijzigd en de wet is vernummerd. Diverse verwijzingen naar de Wet Wajong waren hier nog niet op aangepast. Dit voorstel strekt er onder meer toe dit alsnog te doen.

     De voorgestelde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de administratieve lasten. In het artikelsgewijze deel wordt nader ingegaan op de verschillende wijzigingsvoorstellen.

     Dit wetsvoorstel is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de toetsende instanties voorgelegd. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale verzekeringsbank (SVB) hebben advies uitgebracht, evenals het

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x