Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  AWR  INZAKE  RECHTSBESCHERMING  MET  BETREKKING  TOT  ADMINISTRATIEPLICHT  EN  CONTROLEHANDELINGEN  FISCUS

Versie 27 mei 2011

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 30 645.
Handelingen II 2007-2008, blz. 5237-5245; 2009-2010, blz. 8072-8088; 2010-2011, nr. 4, blz. 16.
Kamerstukken I 2010-2011, 30 645 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2010-2011, nr. 24, item 2 en 6.

 

 

WET van 27 mei 2011, Stb. 2011, 265, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus. Inwerkingtreding: 1 juli 2011 (Stb. 2011, 301).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de rechtsbescherming van belastingplichtigen met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus te versterken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IX.
Onderdeel I, onder 1, van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht komt te luiden:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x