blz. 1  

Kamerstukken II 2010-2011, 32 697

Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

     Met de wijziging van de Wet houdende wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar wordt de grens voor het gezamenlijk inkomen van beide partners waaronder geen korting plaatsvindt, verhoogd van 110% van het brutominimumloon tot 162% van het brutominimumloon. Brutominimumloon is in de Algemene Ouderdomswet gedefinieerd als

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.