Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  OPHEFFING  SPAARFONDS  AOW

Versie 29 september 2011

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 32 696.
Handelingen II 2010-2011, nr. 96, item 11, nr. 98, item 21.
Kamerstukken I 2010-2011, 32 696 (A).
Handelingen I 2011-2012, nr. 1, item 3.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 29 september 2011, Stb. 2011, 481, tot opheffing van het Spaarfonds AOW. Inwerkingtreding: 1 januari 2012 (Stb. 2011, 609).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het uit oogpunt van transparantie van de overheidsfinanciŽn wenselijk is het Spaarfonds AOW op te heffen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x