Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WET  OP  HET  KINDGEBONDEN  BUDGET  INZAKE  BEZUINIGING  OP  KINDGEBONDEN  BUDGET

Versie 7 december 2011

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2011, 2011-2012, 32 798.
Handelingen II 2010-2011, nr. 4, item 18, nr. 7, item 10.
Kamerstukken I 2011-2012, 32 798 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2011-2012, nr. 10, item 9 en 13.

 

 

WET van 7 december 2011, Stb. 2011, 576, tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget. Inwerkingtreding: 8 december 2011 (Stb. 2011, 577).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enige bezuinigingen door te voeren met betrekking tot het kindgebonden budget teneinde het begrotingstekort terug te dringen en de eigen financiŽle verantwoordelijkheid van ouders voor hun kinderen te versterken;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. Ia.
Artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet komt te luiden:
-1. Het basiskinderbijslagbedrag over een kalenderkwartaal bedraagt Ä

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x