Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ZVW  INZAKE  VERHOGING  VERPLICHT  EIGEN  RISICO

Versie 1 december 2011

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 2011-2012, 32 788.
Handelingen II 2011-2012, nr. 4, item 20, nr. 6, item 6 en 7.
Kamerstukken I 2011-2012, 32 788 (A, B. C).
Handelingen I 2010-2011, nr. 9, item 5.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 591, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico. Inwerkingtreding: 1 januari 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Zorgverzekeringswet te wijzigen in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In artikel 19, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet wordt "|170,00" vervangen door:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x