blz. 1  

Kamerstukken II 2010-2011, 32 788

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

Algemeen

     Per 1 januari 2008 is voor verzekerden van 18 jaar of ouder een verplicht eigen risico ingevoerd in de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw). Dit bedrag was vastgesteld op €|150,- en is sindsdien jaarlijks geïndexeerd. Voor 2011 is het bedrag vastgesteld op €|170,-.¹

1. Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2010, Z/VU-3032705, houdende vaststelling van het maximumbedrag aan eigen risico 2011, wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met indexering van een eigen bijdragebedrag en wijziging van de Regeling van 14 juli 2010, Stcrt. 2010, 11513 (Stcrt. 2010, 18501).

     Voorgesteld wordt met ingang van 1 januari 2012 dit bedrag aan verplicht eigen risico met €|40,- te verhogen.¹ Het voornemen hiertoe is reeds aangekondigd in het regeerakkoord en in het gedoogakkoord die ten grondslag liggen aan het huidige kabinet, alsmede in de begroting van het ministerie van VWS 2011.² ³ De verhoging van het eigen risico acht het kabinet noodzakelijk in het kader van de beheersing van de collectieve zorguitgaven. De kosten die

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.