BESLUIT van 6 december 2011, Stb. 2011, 608, houdende vaststelling van het tijdstip waarop enige artikelen met betrekking tot loonkostensubsidie vervallen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2011, nr. R&P/RA/2011/21738,
     Gelet op artikel 130u, eerste en tweede lid, van de Werkloosheidswet, artikel 101d, eerste en tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 91f, eerste en tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 8:5, eerste en tweede lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en artikel 133d van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen 78a en 78b van de Werkloosheidswet, de artikelen 67f en 67g van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de artikelen 65i en 65j van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de artikelen 2:21, 3:71 en 3:72 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en 37a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vervallen met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.