Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BESLUIT  VERVALLEN  LOONKOSTENSUBSIDIEARTIKELEN

 

 

 

 
BESLUIT van 6 december 2011, Stb. 2011, 608, houdende vaststelling van het tijdstip waarop enige artikelen met betrekking tot loonkostensubsidie vervallen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2011, nr. R&P/RA/2011/21738,
     Gelet op artikel 130u, eerste en tweede lid, van de Werkloosheidswet, artikel 101d, eerste en tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 91f, eerste en tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 8:5, eerste en tweede lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en artikel 133d van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen 78a en 78b van de Werkloosheidswet, de artikelen 67f en 67g van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de artikelen 65i en 65j van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de artikelen 2:21, 3:71 en 3:72 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en 37a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen vervallen met ingang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x