Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BESLUIT  INWERKINGTREDING  WET  AANVULLING  INSTRUMENTEN  BEKOSTIGING  WMG

 

 

 

 
BESLUIT van 15 december 2011, Stb. 2011, 653, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanvulling instrumenten bekostiging Wmg

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 2011, kenmerk, MC-U-3095543;
     Gelet op artikel VI van de Wet van 1 december 2011 houdende wijziging van de
Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging Wmg);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 1 december 2011 houdende wijziging van de
Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging (Wet aanvulling instrumenten bekostiging Wmg) treedt in werking met ingang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x