Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BESLUIT  INWERKINGTREDING  ONDER  MEER  WET  WIJZIGING  ONDER  MEER  WFT  TER  IMPLEMENTATIE  RICHTLIJN  NR.  2009/110/EG

 

 

 

 
BESLUIT van 22 december 2011, Stb. 2011, 671, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiŽle markten 2012, alsmede twee andere wetten tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van FinanciŽn van 21 december 2011, FM/2011/10253 M, Generale Thesaurie, directie FinanciŽle Markten, afdeling Institutioneel Beleid en Integriteit;
     Gelet op artikel XI van de Wijzigingswet financiŽle markten 2012, artikel III van de Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten (Stb. 2011, 611), en artikel XXI van de Wet van 22 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2009/110/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van Richtlijn 2000/46/EG (PbEU L 267) (Stb. 2011, 670);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De volgende wetten treden met ingang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x