BESLUIT van 22 februari 2012, Stb. 2012, 80, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving en van het Besluit tot wijziging van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen in verband met toepassing op de Toeslagenwet, Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en werknemersverzekeringen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 februari 2012, nr. IVV/I/2012/2280;
     Gelet op artikel VIII van het Besluit tot wijziging van het Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen in verband met toepassing op de Toeslagenwet, Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en werknemersverzekeringen en artikel XIX van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.