Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WZT  INZAKE  INTRODUCTIE  VERMOGENSTOETS

Versie 5 april 2012

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 024.
Handelingen II 2011-2012, nr. 37, item 8, nr. 38, item 22.
Kamerstukken I 2011-2012, 33 024 (A, B, C, D, E, F).
Handelingen I 2011-2012, nr. 25, item 2.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 5 april 2012, Stb. 2012, 204, tot wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de introductie van een vermogenstoets. Inwerkingtreding: 1 januari 2013 (Stb. 2012, 383).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de aanspraak op zorgtoeslag afhankelijk te stellen van het vermogen om aldus enige bezuinigingen te bereiken;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Wet op de zorgtoeslag wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 1, tweede lid, wordt "de draagkracht" vervangen door: de draagkracht op basis van het inkomen en het vermogen.
B.
[MvT]
Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x