Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  WMO  INZAKE  KWALITEIT  EN  BASISTARIEVEN  HUISHOUDELIJKE  VERZORGING

Versie 21 mei 2012

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 31 347.
Handelingen II 2009-2010, blz. 3411-3429, 4666-4695, 7093-7117, 7269; 2010-2011, nr. 80, item 17, nr. 80, item 53.
Kamerstukken I 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 31 347 (A, B, C, D, E, F, G).
Handelingen I 2011-2012, nr. 21, item 5, nr. 23, item 5.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 21 mei 2012, Stb. 2012, 226, houdende voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging. Inwerkingtreding: 1 september 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning te bevorderen en daartoe onder meer basistarieven voor de huishoudelijke verzorging in te voeren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt na artikel 21 een paragraaf ingevoegd, luidende:
8a. Huishoudelijke verzorging
Art. 21a.
[MvT]
-
1. De gemeenteraad stelt basistarieven vast voor het verlenen van huishoudelijke verzorging.
-2. De basistarieven worden vastgesteld:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x