Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  BIJZONDERE  MAATREGELEN  FINANCIňLE  ONDERNEMINGEN

Versie 24 mei 2012

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 059.
Handelingen II 2011-2012, nr. 50, item 17, nr. 53, item 17.
Kamerstukken I 2011-2012, 33 059 (A, B, C, D).
Handelingen I 2011-2012, nr. 30, item 4 en 6.

 

 

WET van 24 mei 2012, Stb. 2012, 241, tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiŽle ondernemingen in problemen (Wet bijzondere maatregelen financiŽle ondernemingen). Inwerkingtreding: 13 juni 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op een doelmatige afwikkeling van financiŽle ondernemingen in problemen alsmede met het oog op de stabiliteit van het financiŽle stelsel wenselijk is om de mogelijkheden tot interventie bij financiŽle ondernemingen aan te vullen en te versterken en dat het daartoe nodig is de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de Algemene wet bestuursrecht relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IV.
In onderdeel l van de
bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht wordt na het vierde subonderdeel toegevoegd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x