Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

KAMERSTUKKEN

 

WET  WIJZIGING  WFSV  INZAKE  BONUSSEN  VOOR  WERKGEVERS  VOOR  IN  DIENST  NEMEN  OUDERE  UITKERINGSGERECHTIGDEN  EN  ARBEIDSGEHANDICAPTE  WERKNEMERS

 

 

 

rblz.|1| 

Kamerstukken II 2011-2012, 33 284

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen en in dienst houden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
1 Aanleiding
2 Verantwoording gemaakte keuzes
2.1 Doorwerken
2.2 Mobiliteit
2.3 Mobiliteitsbonus oudere uitkeringsontvangers: hoge langdurige werkloosheid
2.4 Mobiliteitsbonus arbeidsgehandicapten
3 FinanciŽle gevolgen
4 Commentaren uitvoeringsinstanties
xArtikelsgewijs
xxx Artikelen I en II
 

 

 

Algemeen

 

1. Aanleiding


    

Nederland vergrijst en ontgroent. Hierdoor zal de beroepsbevolking gaan krimpen. De afname van het aantal schoolverlaters en herintreders en de vergrijzing van de beroepsbevolking zorgen ervoor dat het aantal werkenden substantieel afneemt en dat het voor werkgevers moeilijker wordt om aan personeel te komen (zie figuur 1).
     De krimp van de beroepsbevolking en de veroudering van het werknemersbestand dwingt ons tot een nieuwe kijk op de arbeidsmarkt. De uitdaging voor de toekomst is helder: mensen zullen meer, langer en productiever moeten werken. Bovendien dient het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt te worden versterkt.

Figuur 1. Ontwikkeling potentiŽle beroepsbevolking Nederland (CBS [Centraal bureau voor de statistiek, red.]):

 
     Binnen het Vitaliteitspakket Ļ heeft het kabinet verschillende maatregelen
rblz.|2| uitgewerkt die gericht zijn op het verhogen van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het vitaliteitspakket was een onderdeel van het Pensioenakkoord 2011. De toestand van de overheidsfinanciŽn is sinds het sluiten van het akkoord echter sterk verslechterd. Dit heeft onvermijdelijk ook consequenties voor

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | de wet | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x