Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

BESLUIT  AANPASSING  WETTEN  INZAKE  VERHOGING  AOW-LEEFTIJD
 
  

2 augustus 2012, Stb. 2012, 361
Inwerkingtreding: 1 januari 2013
(T.a.v. art. V:1 Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
en vervolgens art. I Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd)

 

 

 

 
BESLUIT van 2 augustus 2012, Stb. 2012, 361, tot wijziging van een aantal wetten in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd)

1. Ingevolge artikel I juncto artikel III, eerste lid, van de Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd is onderhavig besluit met ingang van 1 januari 2013 goedgekeurd, red.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2012, nr. IVV/OOG/12/10289;
     Gelet op artikel V, eerste lid, van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2012, nr. W12.12.0271/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 augustus 2012, nr. IVV/OOG/2012/11962;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Art. XVII.  [NvT]
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[NvT]
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van het artikel door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, waarvan de onderdeellettering aansluit op het laatste onderdeel, luidende:
#. pensioengerechtigde leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet.
B.
[NvT]
Artikel 2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel b wordt "jonger dan 65 jaar" vervangen door: die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.
2. In onderdeel d wordt "jonger van 65 jaar" vervangen door: die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.
C.
[NvT]
In de artikelen 15, derde lid, 63a, derde lid, onderdeel f, en 67, eerste lid, onderdeel a, wordt "de leeftijd van 65 jaar" vervangen door: de pensioengerechtigde leeftijd.
D.
[NvT]
In de artikelen 16, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid, en 18, derde lid, wordt "de 65-jarige leeftijd" vervangen door: de pensioengerechtigde leeftijd.
E.
[NvT]
In de artikelen 17, eerste en tweede lid, en 25, eerste lid, wordt "jonger dan 65 jaar" vervangen door: die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.
F.
[NvT]
In artikel 67 wordt "de 65-jarige leeftijd" telkens vervangen door: de pensioengerechtigde leeftijd.

 

Art. XXI.  [NvT]
De Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria wordt als volgt gewijzigd:
A.
[NvT]
In artikel 6 wordt "de leeftijd van 65 jaar" vervangen door: de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet,.
B.
[NvT + bis]
In artikel 14 wordt de zin "Deze wet vervalt met ingang van 1 december 2016" vervangen door: Deze wet vervalt met ingang van 31 juli 2017.

 

Art. XXII.  [NvT]
De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[NvT]
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x