BESLUIT van 25 september 2012, Stb. 2012, 449, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 juli 2011 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 september 2012, nr. IVV/FB/12/14046;
     Gelet op artikel VIII van de Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen treedt met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.