blz. 1  

Kamerstukken II 2011-2012, 33 350

Goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur tot aanpassing van wetten inzake verhoging AOW-leeftijd (Goedkeuringswet verhoging AOW-leeftijd)

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

Inhoudsopgave

xAlgemeen
xArtikelsgewijs
xx Artikel II
 

 

 

Algemeen

 

      Op grond van artikel V, eerste lid, van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is door de wetgever aan de regering de bevoegdheid gegeven om bij algemene maatregel van bestuur wetten te wijzigen voor zover dit noodzakelijk is voor de toepassing van die wetten of ter voorkoming van onaanvaardbare gevolgen. Na het tot stand komen van deze algemene maatregel van bestuur wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen acht weken een voorstel van wet tot goedkeuring van de algemene maatregel van bestuur aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden.ยน Dit wetsvoorstel (houdende goedkeuring van het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd) dient

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.