BESLUIT van 20 december 2012, Stb. 2012, 676, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2012, nr. 2012-0000051149;
     Gelet op artikel IX van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Deze wet ยน treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.