blz. 1  

Kamerstukken II 2012-2013, 33 525

Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013

 

 

Nr.r3 MEMORIE  VAN  TOELICHTING

 

 

1. Inhoud van het wetsvoorstel

     Dit wetsvoorstel strekt ertoe af te zien van de wettelijk voorgeschreven indexering van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) per 1 juli 2013.
     Deze maatregel maakt onderdeel uit van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II (Kamerstukken II 2012-2013, 33 410, nr. 15, bijlage). Hierin staat dat de kindregelingen hervormd en versoberd worden. Het doel hiervan is het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardste nodig is. Het aantal kindregelingen wordt teruggebracht tot vier. Twee daarvan zijn gericht op inkomensondersteuning (AKW en Wet Kindgebonden Budget [lees: Wet op het kindgebonden budget, red.]) en twee op participatiebevordering (inkomensafhankelijke combinatiekorting en kinderopvangtoeslag).
     Dit wetsvoorstel heeft alleen betrekking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.