Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

BESLUIT van 24 juni 2013, Stb. 2013, 261, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2013

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 juni 2013, nr. 2013-0000080840;
     Gelet op artikel XXIX van de Verzamelwet SZW 2013;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen van de Verzamelwet SZW 2013 treden met uitzondering van artikel IVa in werking met ingang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.