Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

BESLUIT van 17 juli 2013, Stb. 2013, 332, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV alsmede een bepaling van de Verzamelwet SZW 2013

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2013, nr. 2013-0000094508;
     Gelet op artikel IX van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en artikel XXIX van de Verzamelwet SZW 2013;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.¹
De artikelen I, onderdeel G, H, K, L, N en Q, IV, onderdeel A, V en VIIIb van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV alsmede artikel IVa van de Verzamelwet SZW 2013 treden in werking met ingang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.