Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

BESLUIT van 28 november 2013, Stb. 2013, 494, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen en het Besluit basisregistratie personen

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 november 2013, nr. 2013-0000705171;
     Gelet op artikel 4.20 van de Wet basisregistratie personen en artikel 54 van het Besluit basisregistratie personen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet basisregistratie personen treedt in werking met ingang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.