Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

BESLUIT van 3 december 2013, Stb. 2013, 515, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gebruik Friese taal

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 november 2013, nr. 2013-0000707259 DCB/CZW/S&B;
     Gelet op artikel 34 van de Wet gebruik Friese taal;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet gebruik Friese taal, met uitzondering van artikel 33, treedt in werking met ingang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.