Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.
   

 

 

 

 

 

 

BESLUIT van 3 februari 2014, Stb. 2014, 62, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 2013 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 januari 2014, kenmerk 193718-116669-WJZ;
     Gelet op artikel XLIII van de Wet van 4 december 2013 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 4 december 2013 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013) treedt in werking met ingang van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen.