BESLUIT van 10 december 2014, Stb. 2014, 516, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2014, nr. 2014-0000181250;
     Gelet op artikel XXXVII van de Verzamelwet SZW 2015;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen van de Verzamelwet SZW 2015 treden, met uitzondering van de artikelen II, onderdeel A, onder 2 en 3, B, C en E, IVa, V, VI, onderdeel A, onder 1, B, C, Cb tot en met S en U, VIa, onderdeel A, VIc, IXa, onderdeel B, X, onderdeel A, XI, onderdeel A, C, onder 1, Ca, onder 1 en 2, D, G, J, Ja, L, M, N, O, Q, R, S, T, U en V, XIV, onderdeel B, XV, onderdeel Ea, XVI, onderdeel Aa, XVII, onderdeel 00A, 0A, Aa, Ab, Da, Db, Dc en Ea, XVIII, onderdeel A, XIX, onderdeel A, XXI, XXIV, onderdeel Ab, E0a en E00a, XXXI, onderdeel 0A, XXXIII, onderdeel 000Aa, 00A, C, E en Ea, XXXVa en XXXVI, onderdeel A, Aa, B, Ea en F, in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.